Priser

obs

Allmänt:

  • Högkostnadskort/frikort gäller!
  • Patientavgift: 200:-
  • Tak till frikort: 1150:-
  • Barn under 20 år kostnadsfritt.

Återbud:

Efter kl 09:00 på behandlingsdagen debiteras 400:-

Uteblivet besök:

Uteblivit besök eller sent återbud debiteras enligt Region Skånes regler med dubbel patientavgift: 400:- + porto.
Avgiften debiteras även den som har frikort.

Pris massage:

Delmassage – 25 min 400:-
Helmassage – 50 min 550:-
Massage är inte subventionerat av Region Skåne utan bokas och betalas separat enligt ovanstående prislista.

Ortopediska inlägg:

1100:-/par (exkl. besöksavgift)

Hälkopp

950 kr/par